ΔΙΚΑΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ,ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ-ΚΑΘΕΤΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 2017-2018 ΙΟΥΝ