ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΩΣ 20.6.2018

Το Συντονιστικό Όργανοτου Διιδρυματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος "ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ", λαμβάνοντας υπόψη το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον που επιδεικνύεται για το πρόγραμμα αποφάσισε να παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δηλώσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος ως τις 20.6.2018. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της 3.4.2018.