Εκδήλωση στη Νομική: Η ολοκλήρωση των αγορών ενέργειας στην ευρύτερη Ευρώπη: η περίπτωση της Ουκρανίας

Την Τετάρτη 20 Ιουνίου στις 18:00' το απόγευμα, στην αίθουσα 319, υποδεχόμαστε στη Νομική Σχολή την Επιστημονική Εταιρία για την Ιστορία της Διπλωματίας και τις Διεθνείς Σχέσεις από την Ουκρανία.

Η επιστημονική αυτή συνάντηση είναι ανοιχτή στο κοινό και αποσκοπεί στο να διερευνήσει τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζει η μεγάλη αυτή χώρα για την ασφάλεια, την ανεξαρτησία και την ευημερία της Ευρώπης, με έμφαση στην ασφάλεια της ενεργειακής τροφοδοσίας της Ε.Ε.

Το κεντρικό ερώτημα που θα απασχολήσει την εκδήλωση είναι σε ποιο βαθμό έχουν ολοκληρωθεί οι κρίσιμες περιφερειακές αγορές ενέργειας μεταξύ της Ε.Ε. και των γειτόνων της, όπως η Ουκρανία. Σε ποιο βαθμό, ειδικότερα, οι αγορές αυτές λειτουργούν με τρόπο συμβατό προς το ενωσιακό κεκτημένο και κατά πόσον είναι σε θέση να διασφαλίσουν την απρόσκοπτη ροή επαρκών ενεργειακών πόρων προς την Ε.Ε. σε ανεκτές τιμές αγοράς μακροπρόθεσμα. Τι έχει γίνει και τι χρειάζεται να γίνει ακόμη για να ολοκληρωθούν οι κρίσιμες περιφερειακές αγορές ενέργειας της Ε.Ε. με τρίτες χώρες όπως η Ουκρανία; Ποιος είναι ο ρόλος στο πλαίσιο αυτό της Ενεργειακής Κοινότητας, που ιδρύθηκε με την συμφωνία που υπογράφηκε στην Αθήνα τον Οκτώβριο του 2005;

Τις κρίσιμες πτυχές του σύνθετου αυτού προβλήματος απαρτίζουν κυρίως:

α) οι γεωπολιτικές συνθήκες στις σχέσεις μεταξύ της Ε.Ε. και των κρίσιμων ενεργειακών εταίρων της στην ευρύτερη Ευρώπη, όπως η Ουκρανία, και η ωριμότητα των συνθηκών αυτών να επιτρέψουν την ολοκλήρωση των περιφερειακών αγορών ενέργειας,

β) οι κανόνες λειτουργίας των περιφερειακών αγορών ενέργειας εκείθεν των ευρωπαϊκών συνόρων, από την άποψη ιδίως του ελεύθερου ανταγωνισμού, και κατά πόσον αυτοί είναι συμβατοί με το ενωσιακό κεκτημένο που διέπει τις δικές μας αγορές ενέργειας,

γ) οι ενεργειακές υποδομές και τα δίκτυα διασύνδεσης που χρειάζεται να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν προκειμένου να επιτρέψουν την αξιοποίηση των ενεργειακών αποθεμάτων στις τρίτες χώρες και τη διασύνδεση των αγορών ενέργειας των χωρών αυτών με την Ε.Ε.,

δ) το καθεστώς προώθησης και προστασίας των επενδύσεων που είναι απαραίτητο να γίνουν για να χρηματοδοτήσουν έργα ενεργειακών υποδομών στις χώρες της ευρύτερης Ευρώπης, που θα διασφαλίσουν την ενεργειακή τροφοδοσία της Ε.Ε. μακροπρόθεσμα.

Η διερεύνηση των πτυχών αυτών αναδεικνύει το ίδιο πάντα ερώτημα: έχει καταφέρει η Ε.Ε. να διαμορφώσει μια κοινή εξωτερική ενεργειακή πολιτική; Ή κάθε ενεργειακά ισχυρό κράτος της Ε.Ε., όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, διατηρούν την δική τους εξωτερική ενεργειακή πολιτική, η οποία δεν αποτελεί παρά μια διάσταση της γενικής εξωτερικής τους πολιτικής, την χάραξη και την άσκηση της οποίας είναι ούτως ή άλλως απρόθυμες να εκχωρήσουν στα κεντρικά όργανα της Ε.Ε.;

Η εκδήλωση διεξάγεται την Τετάρτη 20 Ιουνίου στις 18:00’ στην κεντρική αίθουσα συνεδριάσεων 319 της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ (τρίτος όροφος). Η γλώσσα εργασίας είναι η αγγλική.

Μετά την εκδήλωση, θα δοθεί δεξίωση προς τιμήν της Ουκρανικής αντιπροσωπείας.
 

Συνημμένα αρχεία: