Ανακοίνωση-Πρόσκληση για συμμετοχή στο Διεθνές Σεμινάριο για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στην Ποινική Δίκη (ανακοινοποίηση στο ορθό)

Ανακοίνωση – Πρόσκληση

Ανακοινώνεται ότι στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί στις 24.-25 Οκτωβρίου 2018 Διεθνές Σεμινάριο για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στην Ποινική Δίκη. Οι φοιτητές (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και υποψήφιοι διδάκτορες) καθώς και οι διδάσκοντες προέρχονται από τις Νομικές Σχολές των Πανεπιστημίων του Passau (Γερμανίας), Pilzen (Τσεχίας), Brno (Τσεχίας), Krakow (Πολωνίας) και Θεσσαλονίκης (Ελλάδος).

Οι σεμιναριακές εργασίες των συμμετεχόντων θα έχουν αντικείμενο συναφές με την ευρεία θεματική της Προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στην Ποινική Δίκη. Δύο ή περισσότεροι φοιτητές μπορούν από κοινού να συγγράψουν την επιστημονική εργασία τους ή / και να την παρουσιάσουν. Γλώσσα εργασίας είναι η αγγλική.

Οι φοιτητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν με γραπτή επιστημονική εργασία και παρουσίαση στο σεμινάριο, παρακαλούνται να υποβάλλουν το βιογραφικό τους 2-6 Ιουλίου τ.έ., 12-14 μμ., στο γραφείο 210, κτήριο Νομικής ΑΠΘ.

Στη συζήτηση θα συμμετέχουν μεταξύ άλλων οι καθηγητές/διδάσκοντες Robert Esser (Passau), Petr Skvain (Pilzen), Witold Zontek (Krakow) Jan Provaznik (Brno) και Αγγελική Πιτσελά (ΑΠΘ).

Έξοδα συμμετοχής δεν θα προκύψουν από τη συμμετοχή στο σεμινάριο  για τους φοιτητές που θα επιλεγούν να λάβουν μέρος με γραπτή επιστημονική εργασία ή / και παρουσίαση.

 

Αγγελική Πιτσελά

Νομική Σχολή ΑΠΘ

Γραφείο: 210