Ακαδημαϊκή συνεργασία Νομικών Σχολών ΑΠΘ και Πανεπιστημίου Würzburg Γερμανίας

Σύμβαση-πλαίσιο για τη συνεργασία των Νομικών Σχολών

Από την 1.6.2012 ξεκίνησε η εφαρμογή της σύμβασης-πλαισίου για ακαδημαϊκή συνεργασία και ακαδημαϊκές ανταλλαγές μεταξύ της Νομικής Σχολής του Julius-Maximilians Πανεπιστημίου του Würzburg (www.jura.uni-wuerzburg.de), που είναι η αρχαιότερη νομική σχολή της Βαυαρίας, ιδρυθείσα το 1583 και του Τμήματος Νομικής, και ήδη Νομικής Σχολής, του ΑΠΘ, η οποία έχει υπογραφεί από τα αρμόδια όργανα των δύο πανεπιστημίων στις αρχές του 2012. Η σύμβαση συνεργασίας ανανεώθηκε την 15/3/2017 για πέντε έτη.

Η εν λόγω σύμβαση προβλέπει ανάμεσα σε άλλα, την ανταλλαγή επιστημονικού υλικού, δημοσιεύσεων και εν γένει πληροφοριών μεταξύ των δύο πανεπιστημίων καθώς και αμοιβαίες επισκέψεις μελών των Σχολών. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται περαιτέρω η δυνατότητα πραγματοποίησης κοινών ερευνητικών προγραμμάτων, δημοσιεύσεων και επιστημονικών συνεδρίων καθώς και η οργάνωση προγράμματος θερινών μαθημάτων για φοιτητές στο Würzburg και στη Θεσσαλονίκη. Το χειμερινό εξάμηνο 2017/18 ήδη δίδαξαν στο πλαίσιο του μαθήματος «Rechtsvergleichung II - Einzelne Institutionen», που έλαβε χώρα στη Νομική Σχολή του πανεπιστημίου του Würzburg υπό την ευθύνη του καθ. κ. Bien, οι Καθηγ. κ.κ. Α. Κουτσουράδης και Αθ. Πουλιάδης, ο Αν. Καθηγ. κ. Αγγ. Κορνηλάκης, οι Λέκτ. κ.κ. Τ. Κοσμίδης και Απ. Τασίκας και ο κ. Σ. Κοτρώνης, εξωτερικός συνεργάτης της Νομικής Σχολής, ενώ προγραμματίζεται να διδάξουν οι Επίκ. Καθηγ. κ.κ. Ρ. Γιοβαννόπουλος, Ν. Ελευθεριάδης, Αχ. Μπεχλιβάνης και Γ. Ψαρουδάκης, Γιώργος Νούσκαλης και Καλλιόπη Παπακωνσταντίνου.

Αρμόδιος για τον συντονισμό και για πληροφορίες από ελληνικής πλευράς είναι ο Καθηγητής κ. Αχιλλέας Κουτσουράδης (devechi@law.auth.gr), τον οποίο συνεπικουρεί η Επίκ. Καθηγήτρια κα. Ελένη Ζερβογιάννη (elzervog@law.auth.gr), ενώ ως αντικαταστάτης του για το χρόνο μετά την αφυπηρέτησή του ορίστηκε η Καθηγ. κ. Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι (kaiafagb@law.auth.gr).