Ελληνοελβετικά σεμινάρια της Νομικής Σχολής ΑΠΘ και της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης

Από το 1992 το Τμήμα Νομικής, και ήδη Νομική Σχολή του ΑΠΘ (Τομέας Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου) και η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης συνδιοργανώνουν, με τη στήριξη της Πρυτανείας του ΑΠΘ,της Κοσμητείας της Νομικής σχολής  και Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, ιδίως δε του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, δεκατρία  μέχρι στιγμής σεμινάρια, σε διαφορετική κάθε φορά θεματική ενότητα.

Στο σεμινάριο λαμβάνουν μέρος ομάδες Ελλήνων και Ελβετών προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών με συγγραφή και προφορική παρουσίαση εργασιών, που ακολουθείται από εκτενή συζήτηση. Στο τέλος του σεμιναρίου επιλύεται ανά ομάδες μια κοινή άσκηση, η οποία συνδυάζει τα κυριότερα σημεία της υπό εξέταση θεματικής. Σκοπός του σεμιναρίου, που πραγματοποιείται στη γερμανική και εν μέρει και στην αγγλική γλώσσα, είναι η δικαιοσυγκριτική προσέγγιση θεμάτων που συνδυάζουν το αστικό, αστικό δικονομικό και ιδιωτικό διεθνές καθώς και το διεθνές δικονομικό δίκαιο στις δύο έννομες τάξεις.

Το σεμινάριο βασίζεται στη δυνατότητα αμοιβαίας φιλοξενίας των Ελλήνων και Ελβετών φοιτητών και διοργανώνεται εναλλάξ στη Θεσσαλονίκη και τη Ζυρίχη, με αποτέλεσμα να υπάρχει η δυνατότητα ανταπόδοσης της φιλοξενίας. Ο συνδυασμός της αμοιβαίας φιλοξενίας, των εκπαιδευτικών ή πολιτισμικών δράσεων, όπως η επίσκεψη στη βιβλιοθήκη του πανεπιστημίου και στα δικαστήρια, καθώς και η δικαιοσυγκριτική προσέγγιση του σεμιναρίου προσφέρει στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα μιας πρώτης γνωριμίας με την αντίστοιχη χώρα και το δίκαιο της. Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν σχετική βεβαίωση συμμετοχής.

Στα σεμινάρια αυτά έχουν λάβει, από ελληνικής πλευράς, συνολικά, πλέον των 150 φοιτητριών και φοιτητών μας(προπτυχιακών και μεταπτυχιακών), ενώ άξιο επισήμανσης είναι ότι  επτά από αυτούς κατέχουν ήδη θέση μέλους ΔΕΠ σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ενώ άλλοι δύο συνέχισαν σε μεταπτυχιακό επίπεδο τις σπουδές τους στην Ελβετία και έχουν αποκτήσει τον τίτλο του διδάκτορα από την νομική σχολή της Ζυρίχης.

Υπεύθυνος για την ελβετική συμμετοχή και συνδιοργανωτής του σεμιναρίου είναι πλέον, μετά την κατάληψη από το όριο ηλικίας του Καθηγητή Isaak Meier, ο Καθηγητής Peter Breitschmid, κάτοχος της έδρας του ιδιωτικού δικαίου με έμφαση στο αστικό (κληρονομικό) δίκαιο, του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης και από το 2019 η καθηγήτρια κ.Ruth Arnet, κάτοχος της έδρας του ιδιωτικού δικαίου με έμφαση στο αστικό (εμπράγματο)  ενώ από ελληνικής πλευράς αρμόδιοι είναι οι Καθηγητές του τομέα αστικού, αστικού δικονομικού και εργατικού δικαίου κ.κ. Αχιλλέας Κουτσουράδης  και Καλλιόπη Μακρίδου καθώς και ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Άγγελος Κορνηλάκης.

Μετά την αφυπηρέτηση του κ.Αχιλλέα Κουτσουράδη το 2019,αποκλειστκά αρμόδιοι θα είναι πλέον οι κ.κ, Καλλιόπη Μακρίδου και Άγγελος Κορνηλάκης.

Ηδη από το 2015 συμμετέχει ενεργά στη διοργανωση αυτή και η νομική σχολή του γερμανικού πανεπιστημίου του Würzburg, στο πλαίσιο της  ανανεωθείσας σύμβασης συνεργασίας των δύο νομικών σχολών, με υπεύθυνους τους Καθηγητές κ.κ Florian Bien και Michael Sonnentag.