ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ 20.9.2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΠΜΣ "ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ" ΓΙΑ ΤΟ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2018-2019

Το Συντονιστικό Όργανο του Διιδρυματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος "ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ" λαμβάνοντας υπόψη το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον που επιδεικνύεται για το πρόγραμμα αποφάσισε να παρατείνει την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ως τις 20.9.2018. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της προκήρυξης της 3.9.2018.

Η Νομική Σχολή του ΑΠΘ και το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας ανακοινώνουν ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019 θα λειτουργήσουν το Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ), με τίτλο: «Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις», που πραγματοποιείται σε συνεργασία με το ΚΕΘΕΑ και απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) σε δύο ειδικεύσεις: Α) Ποινικό δίκαιο των εξαρτήσεων και Β) Νομική και Θεραπευτική διαχείριση των εξαρτήσεων. Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων ελληνικών ή κυπριακών ΑΕΙ ή ομοταγών αναγνωρισμένων Τμημάτων της αλλοδαπής.

Επισυνάπτεται η προκήρυξη για το ακ. έτος 2018-2019.

Οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά των υποψηφίων για φοίτηση στο πρόγραμμα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 θα γίνονται δεκτές από τις 4/9/2018 έως και τις 14/9/2018.

Περισσότερες πληροφορίες για το ΔΠΜΣ είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του προγράμματος: http://addictions.law.auth.gr/