Χορήγηση βραβείου στη μνήμη του Dr. iur Δημήτριου Καραντώνη