Επιμορφωτικό σεμινάριο στη Θεσσαλονίκη με θέμα:Επίκαιρα ζητήματα οργάνωσης και ευθύνης στις εταιρίες

Στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του ΑΠΘ, το Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα, οργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο στις 15-17 Νοεμβρίου 2018 με τίτλο: Επίκαιρα ζητήματα οργάνωσης και ευθύνης στις εταιρίες.

Το σεμινάριο περιλαμβάνει δεκαεννέα (19) θεματικές- σε κάθε μία από τις οποίες παρουσιάζονται συστηματικά οι ισχύουσες διατάξεις και η αντίστοιχη νομολογία και νομική θεωρία- και διαρθρώνεται στις κάτωθι έξι ενότητες:

  • Εταιρική οργάνωση
  • Εταιρική ευθύνη
  • Εταιρικοί μετασχηματισμοί
  • Εταιρική δημοσιότητα και εταιρικές μεταβολές
  • Ποινική ευθύνη
  • Φορολογική ευθύνη

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα χορηγηθούν στους συμμετέχοντες:

(α) Βεβαίωση συμμετοχής

(β) Πιστοποιητικό επιμόρφωσης με πιστωτικές μονάδες (ECTS).

 Οι νέες νομοθετικές εξελίξεις στο πεδίο των εταιριών καθώς και η αντιμετώπιση των χρόνιων και δυσχερών ζητημάτων, όπως η εξουσία εκπροσώπησης, η φορολογική μεταχείριση των εταιριών και των προσώπων που συνδέονται με αυτές και η ποινική ευθύνη των εταιρικών διοικητών θα αποτελέσουν ουσιώδες αντικείμενο του σεμιναρίου. Η πρόσφατη ψήφιση του νέου δικαίου των ανωνύμων εταιριών, με τον ν. 4548/2018 καθώς και η εισαγωγή, που αναμένεται για πρώτη φορά στο ελληνικό δίκαιο, συστηματικού νόμου για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς (συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή) συνιστούν καίρια και εξαιρετικά επίκαιρα ζητήματα του σεμιναρίου.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη την Πέμπτη 15/11/2018 και ώρα 16:30-21:30, την Παρασκευή 16/11/2018 και ώρα 16:30-21:30 καθώς και το Σάββατο 17/11/2018 και ώρα 9:30- 15:30.

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του Εργαστηρίου Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα: http://anti-corruption.law.auth.gr/el/anti-corruption/8318.