Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για το Διυδρυματικό ΜΠΣ 'Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις' εως 20.9.2018

Το Συντονιστικό Όργανο του Διιδρυματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος "ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ" λαμβάνοντας υπόψη το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον που επιδεικνύεται για το πρόγραμμα αποφάσισε να παρατείνει την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ως τις 20.9.2018. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της προκήρυξης της 3.9.2018.