ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΠΜΣ "ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΚΕΙΜΕΝΑ, ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ, ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ" ΓΙΑ ΤΟ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2018-2019

Επισυνάπτεται η προκήρυξη για την εισαγωγή στο ΔΠΜΣ "Φιλοσοφία: Κείμενα, Ερμηνείες, Πρακτικές".
 
Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους για συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις του ΔΠΜΣ, μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  έως 28 Σεπτεμβρίου 2018 στη Γραμματεία του Τομέα Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής (παλαιό κτήριο Φιλοσοφικής Σχολής, γραφείο αρ. 215).

Επισπεύδον Τμήμα: Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής ΑΠΘ

Πληροφορίες:

στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής ΑΠΘ: http://www.edlit.auth.gr/ και του Προγράμματος: http://www.edlit.auth.gr/MA-phil

Γραμματεία Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής ΑΠΘ, τηλ. 2310 997319