Επιμόρφωση για τα φάρμακα

Στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του ΑΠΘ, το Εργαστήριο Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, οργανώνει, σε συνεργασία με την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και τον ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (EPLO) επιμορφωτικό σεμινάριο διάρκειας είκοσι ωρών με γενικό τίτλο: Ιατρικές πράξεις: Νομικά και Ηθικά ζητήματα – ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: Πολιτικές και Πρακτικές γύρω από το φάρμακο.

Το σεμινάριο στηρίζεται κατά βάση σε ανάλυση υποθέσεων (case study) και σε αυτό θα αναλυθούν από καθηγητές της Νομικής και της Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ θεματικές ενότητες όπως:

Εμπόριο φαρμάκων – Ενωσιακή και εθνική νομοθεσία – Ανάλυση ειδικών ρυθμίσεων / Κλινικές δοκιμές φαρμάκων, η προβληματική τους, ιδιαιτερότητες, προστασία συμμετεχόντων, ευθύνη εμπλεκομένων φορέων, ασφάλιση ευθύνης / Διανομή φαρμάκων μέσω χονδρεμπόρων ή συνεταιρισμών σε φαρμακεία / Κώδικας φαρμακευτικής δεοντολογίας / Ζητήματα αθέμιτου και ελεύθερου ανταγωνισμού στον τομέα παραγωγής και εμπορίας φαρμάκων – Νομοθετικές προσεγγίσεις / Η απελευθέρωση του φαρμακευτικού επαγγέλματος / Η ευθύνη του φαρμακοποιού / Ο καταναλωτής – χρήστης φαρμάκων / Διαφημίσεις φαρμάκων – Διακρίσεις – Νομολογιακές προσεγγίσεις / Αστική ευθύνη από ελαττωματικά φάρμακα / Ηλεκτρονικό εμπόριο φαρμάκων / Καινοτόμα φάρμακα και νέες βιοτεχνολογικές μέθοδοι / Εθνικοί και Διεθνείς ρυθμιστικοί οργανισμοί.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στην αίθουσα του EPLO στην Πλάκα, Πολυγνώτου 2 και Διοσκούρων, την Παρασκευή 30/11/2018 ώρες 15.30 – 20.30 και το Σάββατο 01/12/2018 ώρες 9.00 – 14.00 και 15.00 – 21.30.

Στους συμμετέχοντες χορηγείται βεβαίωση συμμετοχής και πιστοποιητικό επιμόρφωσης, με την προϋπόθεση της παρακολούθησης του συνόλου των 20 ωρών κατόπιν επιτυχούς αξιολόγησης.

Το πλήρες πρόγραμμα του σεμιναρίου, την αίτηση συμμετοχής και περαιτέρω πληροφορίες θα βρείτε εδώ: