ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ & ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ, ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018-2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ

 

Οι εγγραφές των Ομογενών και αλλοδαπών – Αλλογενών Υποτρόφων του Ελληνικού Κράτους για την Νομική Σχολή γίνονται από τη θυρίδα της Γραμματείας μέχρι τις  29-10-2018 και ώρες  9π.μ. – 10π.μ.

Δείτε το συνημμένο αρχείο: "ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ & ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ 2018.pdf"

Από τη Γραμματεία Νομικής

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΏΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
email: dps@auth.gr

Προς
τα Τμήματα των Σχολών του ΑΠΘ

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα α) την Υ.Α. Φ.153/161503/Α5/27.9.2018 με θέμα "Εισαγωγή αλλοδαπών - αλλογενών και ομογενών υποτρόφων του Ελληνικού Κράτους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019", με την οποία εγκρίνεται η εισαγωγή των υποψηφίων της ανωτέρω ειδικής κατηγορίας (κύρωση πίνακα επιτυχόντων) και ορίζεται ως καταληκτική προθεσμία εγγραφής των η 29η Οκτωβρίου 2018 και β) την Υ.Α. Φ.151/163289/Α5/2.10.2018 με θέμα "Πληροφορίες για την εγγραφή των εισαγομένων αλλοδαπών - αλλογενών και ομογενών υποτρόφων του Ελληνικού Κράτους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019" (δικαιολογητικά εγγραφής)

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση, με ενεργό σύνδεσμο σε ό,τι αφορά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στην οποία μπορείτε να παραπέμπετε προς διευκόλυνσή σας