17ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΔΕΚΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:"Το Εργατικό και το Αστικό Δίκαιο σε ανοικτό διάλογο"