ΠΡΟΣΟΧΗ η ανακοίνωση αφορά δηλώσεις μαθημάτων επιλογής ΠΕ φοιτητών 7ου και μόνο εξαμήνου .

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Οι φοιτητές  που βρίσκονται στο 7ο εξάμηνο σπουδών και δεν μπόρεσαν να δηλώσουν 3 μαθήματα ΠΕ  κατά την 1ή και 2η μέρα υποβολής των δηλώσεων (1 και 2 Οκτωβρίου 2018 ) καλούνται να καταθέσουν αίτηση στη Γραμματεία της Σχολής (κατά τις ώρες  11:30-13:00μμ) έως την Δευτέρα 8 Οκτωβρίου συνυποβάλλοντας το αποδεικτικό της δήλωσής τους (με τις συγκεκριμένες και μόνο ημερομηνίες 1 και 2 Οκτωβρίου) όπου θα αποδεικνύεται η επιλογή του 3ου επιλεγόμενου μαθήματος (ΠΕ).

 

                                                                                                            Από τη Γραμματεία