Έδρα Jean Monnet "Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση"

Έδρα Jean Monnet "Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση"

Επιστ. Yπεύθυνη: Α. Σαββαΐδου

Το πρόγραμμα ξεκίνησε από 1-9-2018 και έχει διάρκεια 3 χρόνια.  

Σκοπός της έδρας είναι η εμβάθυνση της έρευνας και της διδασκαλίας στα ζητήματα της ευρωπαϊκής πολιτικής και διοίκησης. Στους σκοπούς της έδρας συμπεριλαμβάνεται επίσης η εξωστρέφεια του ΑΠΘ μέσω της ενημέρωσης του κοινού, καθώς και εξειδικευμένων στο σχετικό αντικείμενο του ευρωπαϊκού φορολογικού δικαίου ομάδων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Στο πλαίσιο της έδρας προβλέπεται η αναμόρφωση των μαθημάτων του ευρωπαϊκού φορολογικού δικαίου που διδάσκονται σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ, προκειμένου να προσαρμοστούν στους σκοπούς της έδρας.

Επίσης, προβλέπεται μια σειρά από άλλες δράσεις, όπως η συγγραφή βιβλίων και άρθρων, η συμμετοχή αλλά και διοργάνωση σεμιναρίων και ημερίδων στις θεματικές της έδρας, η διοργάνωση θερινού σχολείου, καθώς και μελλοντικά η πρόταση για τη δημιουργία μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών στο Ευρωπαϊκό και Διεθνές Φορολογικό Δίκαιο.