Έδρα Jean Monnet Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου και Πολιτισμού

Επιστ. Yπεύθυνη: Αναπληρώτρια καθηγήτρια Λ. Παπαδοπούλου

Η Έδρα απονεμήθηκε μετά από διαγωνιστική διαδικασία σε διεθνές επίπεδο στο πλαίσιο προγράμματος Life Long Learning (και πλέον Erasmus+) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (με χρηματοδότηση από την τελευταία κατά τα έτη 2012-15 και άνευ εφεξής). Στο πλαίσιο αυτό διδάσκονται τρία προπτυχιακά μαθήματα (Ευρωπαϊκό Συνταγματικό Δίκαιο, European Constitutional Law, European Human Rights Law). Παράλληλα, διοργανώνονται επιστημονικές ημερίδες, ομιλίες και συνέδρια πάνω σε θέματα που εμπίπτουν στο αντικείμενου του ευρωπαϊκού συνταγματικού δικαίου και αφορούν τον ευρωπαϊκό συνταγματικό πολιτισμό, με συμμετοχή ακαδημαϊκών και δικαστικών.

Οι σημαντικότερες εκδηλώσεις ήταν τα διήμερα συνέδρια που διοργανώθηκαν σε συνεργασία με τη Νομική Σχολή και το Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, αφενός προς τιμή του καθηγητή της Σχολής μας και Προέδρου ΔΕΕ, κ Β. Σκουρή (28-29/03/2014) και αφετέρου στη μνήμη των καθηγητών Δ.Θ. Τσάτσου και Γ. Παπαδημητρίου (20-21/02/2015).