Έναρξη του εργαστηριακού μαθήματος «Νομική βιβλιογραφική έρευνα & Πληροφοριακή παιδεία (Νομική Πληροφορική)»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Προς
όλους τους πρωτοετείς φοιτητές
 
Σας ενημερώνουμε πως το εργαστηριακό μάθημα: «Νομική βιβλιογραφική έρευνα & Πληροφοριακή παιδεία (Νομική Πληροφορική)», είναι προαπαιτούμενο  του υποχρεωτικού μαθήματος: «Εισαγωγή στην Επιστήμη του Δικαίου» και απαιτείται η παρακολούθησή του (συνολικά 4 ώρες), για να είναι δυνατή η συμμετοχή σας στις τελικές εξετάσεις του προαναφερόμενου υποχρεωτικού μαθήματος.
Το σεμινάριο θα πραγματοποιείται στην αίθουσα πολυμέσων (4ος όροφος) σε ομάδες των 20 ατόμων, Τετάρτη και Παρασκευή 10:00-14:00.
Ακολουθεί λίστα με βάση την αλφαβητική σειρά και την συγκεκριμένη ημερομηνία παρακολούθησης για τον κάθε φοιτητή.
Προσοχή:  Δεν μπορεί να γίνει καμία αλλαγή στις καθορισμένες ομάδες.

Συνημμένα αρχεία: