Εγγραφές Επιτυχόντων Πανελλαδικών Εξετάσεων από πληγείσες περιοχές, ακ. έτους 2018-2019

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί η σχετική ανακοίνωση.

Οι εγγραφές θα γίνουν στη Γραμματεία της Νομικής έως 17 Οκτωβρίου 2018 και οι φοιτητές θα προσέλθουν

ΕΧΟΝΤΑΣ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ:

  • ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Ή  ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ
  • ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ή ΤΟΥ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ
  •  ΜΙΑ (1) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
  • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΧΟΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ (ΜΟΝΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΙΣΗΧΘΗΣΑΝ ΣΕ ΑΛΛΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΑΝ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥΣ Σ’ ΑΥΤΗ)