Ανακοίνωση πίνακα εισακτέων στο ΠΜΣ "Δημόσιο Δίκαιο και Πολιτική Επιστήμη" για το ακ. έτος 2018-2019 και προγράμματος διδασκαλίας

Επισυνάπτεται ο πίνακας των εισακτέων στο ΠΜΣ "Δημόσιο Δίκαιο και Πολιτική Επιστήμη " για το ακ. έτος 2018-2019.

Για τη διαδικασία της εγγραφής των μεταπτυχιακών φοιτητών θα δημοσιευτεί αναλυτική ανακοίνωση τις επόμενες ημέρες στην ιστοσελίδα της Νομικής Σχολής ΑΠΘ. Η χρονική διάρκεια των εγγραφών θα είναι δέκα (10) ημέρες. 

Επισυνάπτεται επίσης το πρόγραμμα διδασκαλίας των μαθημάτων του Α' εξαμήνου.

Έναρξη μαθημάτων από την Τρίτη 16 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα.