Ανακοίνωση πίνακα εισακτέων στο ΔΠΜΣ "Φιλοσοφία: Κείμενα, Ερμηνείες, Πρακτικές" για το ακ. έτος '18-'19 και προγράμματος διδασκαλίας

Επισυνάπτεται ο πίνακας εισακτέων στο ΔΠΜΣ "Φιλοσοφία: Κείμενα, Ερμηνείες, Πρακτικές" για το ακ. έτος '18-'19.

Τα μαθήματα του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Φιλοσοφία: Κείμενα, Ερμηνείες, Πρακτικές»
θα ξεκινήσουν, σύμφωνα με το πρόγραμμα, ως εξής:
1) Ειδίκευση "Ιστορία της Φιλοσοφίας": Δευτέρα 29/10/2018
2) Ειδίκευση "Πολιτική, Ηθική, Δίκαιο": Δευτέρα 22/10/2018.

Το πρόγραμμα είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ:
http://www.edlit.auth.gr/MA-phil

Οι επιτυχόντες φοιτητές και οι επιτυχούσες φοιτήτριες θα κληθούν να εγγραφούν στο ΔΠΜΣ με προσεχή ανακοίνωση της Γραμματείας.

Πληροφορίες:

στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής ΑΠΘ: http://www.edlit.auth.gr/ και του Προγράμματος: http://www.edlit.auth.gr/MA-phil

Γραμματεία Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής ΑΠΘ, τηλ. 2310 997319