Περγαντής Βασίλειος

Επίκουρος Καθηγητής
Γραφείο: 
414
Τηλέφωνο: 
2310 996518
Ώρες συνεργασίας: 
Δευτέρα 18:00-20:00 Τετάρτη 11:00-12:00
Τομέας: 
Τομέας Διεθνών Σπουδών
Γνωστικό Αντικείμενο: 

Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, ΦΕΚ 1162/15-10-2018 τ.Γ΄

Βιογραφικό Σημείωμα: