Επιστημονική Εκδήλωση Ομίλου Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής "Φαρμακευτική Κάνναβη και ο Ν. 4523/2018"