Επιστημονική Εκδήλωση ΈΝωσης ΑΣτικολόγων (ΕΝ.ΑΣ) με θέμα: "Αδικαιολόγητος Πλουτισμός και Αναγκαστική Εκτέλεση"