Εορταστικό ωράριο της Βιβλιοθήκης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατά τη διάρκεια των εορτών  το ωράριο της Βιβλιοθήκης τροποποιείται ως εξής:

Δευτέρα 24 Δεκεμβρίου                8:00 – 13:00

Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου                 8:00 – 15:00

Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου           8:00 – 15:00

Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου               8:00 – 13:00

Τετάρτη 2 Ιανουαρίου                  8:00 – 15:00

Πέμπτη 3 Ιανουαρίου                  8:00 – 15:00

Παρασκευή 4 Ιανουαρίου             8:00 – 15:00                                                   

 

Από την Δευτέρα 7 Ιανουαρίου 2019 θα ισχύει το κανονικό ωράριο. 

ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ!