Υποβολή αιτήσεων για εμβόλιμη εξεταστική Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Υποβολή αιτήσεων για εμβόλιμη εξεταστική

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

 

Η Συνέλευση του Τμήματος Νομικής στη συνεδρίασή της με αρ.  121/18-12-2018 αποφάσισε ότι δικαίωμα τρίτης εξεταστικής περιόδου έχουν όλοι οι φοιτητές της Νομικής που βρίσκονται από το 9ο ως το 12ο εξάμηνο των σπουδών τους και οφείλουν ως 25 ECTS για τη λήψη του πτυχίου τους.

Κατόπιν τούτου καλούνται όλοι οι φοιτητές οι οποίοι πληρούν τις πιο πάνω προϋποθέσεις και επιθυμούν να εξεταστούν κατά την εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2019 σε μαθήματα που διδάσκονται κατά το εαρινό εξάμηνο, να υποβάλουν σχετική αίτηση, δηλώνοντας τα μαθήματα στα οποία ζητούν να εξεταστούν.

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού στη διεύθυνση: info@law.auth.gr

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

20/12/2018 – 7/1/2019

Θεσσαλονίκη 20/12/2018

Από τη Γραμματεία της Νομικής Σχολής