Τασίκας Απόστολος

Λέκτορας
Γραφείο: 
409
Τηλέφωνο: 
2310 996592
Ώρες συνεργασίας: 
Τετάρτη, 12.00-13.00
Τομέας: 
Τομέας Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου
Γνωστικό Αντικείμενο: 

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΦΕΚ1595/17-9-2019 τ. Γ΄

Βιογραφικό Σημείωμα: