Εισήγηση του καθηγητή κ. FABRICE ΜELLERAY σε εκδήλωση του ΠΜΣ του Τομέα Δημοσίου Δικαίου.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ                                                                                Τομέας Δημοσίου Δικαίου

54124  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ                                                                        και Πολιτικής Επιστήμης

 

Ο Τομέας Δημοσίου Δικαίου σας προσκαλεί σε εκδήλωση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2019, ώρα 18.00 μμ, στην αίθουσα 319 της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

Ο κ. Fabrice ΜELLERAY, καθηγητής Δημοσίου Δικαίου στη Σχολή Sciences Po (Ecole de Droit), Παρίσι, θα αναπτύξει το θέμα:

Droit civil et droit administratif : un même modèle doctrinal? 

(Αστικό δίκαιο και διοικητικό δίκαιο: πρόκειται για ένα και το αυτό θεωρητικό "μοντέλο";).

Θα υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση στην ελληνική.

Συνημμένα αρχεία: