Ορθή ανακοινοποίηση-Πρόγραμμα Εξεταστικής Περιόδου Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2019