Διεθνές ερευνητικό πρόγραμμα "Risk sharing in the euro area"

Η Σχολή συμμετέχει σε διεθνές και διεπιστημονικό πρόγραμμα με θέμα

 "Risk sharing in the euro area", που χρηματοδοτείται από το κοινωφελές Ίδρυμα Volkswagen και στο οποίο συμμετέχουν επίσης νομικοί και οικονομολόγοι από τα Πανεπιστήμια Tübingen και Bocconi (Μιλάνου). Στο πρόγραμμα εξετάζονται ζητήματα της κατανομής κινδύνων εντός της Ευρωζώνης σε τρία πεδία: χρηματοοικονομικό σύστημα (στο οποίο επικεντρώνεται και η συμβολή της Σχολής), δημοσιονομική πολιτική και μετανάστευση. Αναλυτικότερες πληροφορίες για τους συμμετέχοντες και για τις δραστηριότητες στο πλαίσιο του προγράμματος υπάρχουν στον κατωτέρω σύνδεσμο:

https://uni-tuebingen.de/fakultaeten/wirtschafts-und-sozialwissenschaftliche-fakultaet/faecher/fachbereich-wirtschaftswissenschaft/wirtschaftswissenschaft/lehrstuehle/volkswirtschaftslehre/international-macroeconomics-and-finance/risk-sharing-in-the-euro-area/