Πρόγραμμα LEGIS

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus υλοποιείται το πρόγραμμα LEGIS (Legal Aspects of Information Society), το οποίο περιλαμβάνει εντατικά μαθήματα 15 ημερών σχετικά με την κοινωνία της πληροφορίας.

Συνεργαζόμενα Ιδρύματα Δικτύου LEGIS:

  • Kemerburgaz University 
  • University of Zaragoza
  • University of Warwick
  • Vienna University
  • Queen’s University of Belfast
  • Polytechnic Institute of Beja
  • Aristotle University of Thessaloniki
  • University of Wrocklaw
  • Mykolas Romieris University
  • Orebro University

Επιστημονικός Υπεύθυνος για το Α.Π.Θ.: Ιγγλεζάκης Ιωάννης, Καθηγητής Νομικής.