University of Trier

Η Νομική Σχολή του ΑΠΘ και η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Τρίερ (Universität Trier) έχουν αναπτύξει τα τελευταία χρόνια συνεργασία, υπό την αιγίδα και με τη χρηματοδότηση της DAAD, στο πλαίσιο Συμφωνίας Συνεργασίας (Partnerschaftsvereinbarung) με ειδικότερο αντικείμενο "Neue Herausforderungen für Gesellschaft, Wirtschaft und Recht im deutsch-griechischen Vergleich". Η συνεργασία αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση του επιστημονικού διαλόγου μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας και στην ενασχόληση με ζητήματα «αιχμής» σε αρκετά επιμέρους πεδία του δημοσίου δικαίου. Με αυτόν τον τρόπο, δίνεται στους συμμετέχοντες (φοιτητές, καθηγητές, ερευνητές) η δυνατότητα να ενσκήψουν σε σύγχρονους και επίκαιρους προβληματισμούς υπό το πρίσμα μίας συγκριτικής προσέγγισης.
Υπεύθυνοι για την υλοποίηση της συνεργασίας είναι ο Καθηγητής Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Τρίερ E. Hofmann, ο Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ Κ. Γώγος και η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΑΠΘ Λ. Παπαδοπούλου.
Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, σημαντικές διεθνείς διοργανώσεις έχουν λάβει χώρα τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στο Τρίερ:

  • Τον Δεκέμβριο του 2014 (4-6.12.2014) πραγματοποιήθηκε στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ ελληνογερμανικό workshop με θέμα “Demokratisch-Funktionale Analyse der Öffentlichkeitsbeteiligung”. Διαλέξεις έδωσαν, στη γερμανική και δευτερευόντως στην αγγλική γλώσσα, οι Ε. Ηofmann, καθηγητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Tρίερ, W. Kahl, καθηγητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Χαϊδελβέργης, A. Proelß, καθηγητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Τρίερ, Κ. Βατάλης, LLM, δικηγόρος, Λ. Παπαδοπούλου, αναπληρώτρια καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ, Ε. Κουράκου, ΔΝ, εισηγήτρια στο Συμβούλιο της Επικρατείας, I. Pernice, καθηγητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Βερολίνου, Ά. Αλεξόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης, και Κ. Γώγος, καθηγητής της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ. Φοιτητές Νομικής όλων των επιπέδων σπουδών, τόσο από το ΑΠΘ όσο και από γερμανικά πανεπιστήμια (Würzburg, Βερολίνου και Τρίερ), παρακολούθησαν τις διαλέξεις και είχαν την ευκαιρία ενεργού συμμετοχής στις συνακόλουθες συζητήσεις.
  • Τον Δεκέμβριο του 2015 (7-11.12.2015) πραγματοποιήθηκε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Τρίερ Winterschool με θέμα «Public Participation and Environmental Law in a European Perspective», με συμμετοχή προπτυχιακών φοιτητών και αποφοίτων της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ και του Πανεπιστημίου του Τρίερ. Διαλέξεις δόθηκαν στην αγγλική γλώσσα από τους Ε. Ηofmann, καθηγητή της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Tρίερ, A. Proelß, καθηγητή της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Τρίερ και ήδη του Πανεπιστημίου του Αμβούργου, Κ. Γώγο, καθηγητή της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ και Λ. Παπαδοπούλου, αναπληρώτρια καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ, ενώ παρουσιάστηκε σχετική νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ass. iur. H. Martin, Ref. iur. A. Fredel και τον υπ. διδάκτορα Δ. Γρανά. Οι επιμέρους θεματικές που αναπτύχθηκαν αφορούσαν τα ειδικότερα πεδία Planning Law in Energy Transition, the Environmental Permit in Comparative Law, Public Participation and EIA- Procedure in International Perspective, Climate Change Negotiation and International Environmental Law. Κατά τη διάρκεια του Winterschool οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την πόλη του Τρίερ μέσω επίσημη ξενάγησης στα σημαντικότερα σημεία ενδιαφέροντος.
  • Τον Σεπτέμβριο του 2016 (6-10.9.2016) πραγματοποιήθηκε, στη Σχολή μας, Summerschool με θέμα “Development of renewable energy sources in the EU” (“Der Ausbau der erneuerbaren Energien in der EU”), στο οποίο συμμετείχαν αρκετοί φοιτητές Νομικής του Πανεπιστημίου του Trier και του Πανεπιστημίου μας (από κάθε κύκλο σπουδών). Κάθε ημέρα του Summerschool ήταν αφιερωμένη σε διαφορετική θεματική ενώ διαλέξεις και μαθήματα παραδόθηκαν –στη γερμανική και αγγλική γλώσσα- από τον Καθηγητή Νομικής Σχολής ΑΠΘ Κ. Γώγο, τον Καθηγητή Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Trier Ε. Ηofmann, την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ Λ. Παπαδοπούλου και τον Επίκουρο Καθηγητή Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης Α. Μεταξά.
  • Κατά την ίδια χρονική περίοδο διοργανώθηκε Workshop την 07.09.2016 με θεματική “Development of renewable energy sources as a legal challenge”, όπου συμμετείχαν με ανακοινώσεις, πέραν του Καθηγητή E. Hofmann και της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Λ. Παπαδοπούλου, διακεκριμένοι επιστήμονες: Η Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής ΑΠΘ Ε. Πρεβεδούρου, ο Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ Π. Γκλαβίνης, ο Assistant Professor του Πανεπιστημίου της Μαδρίτης Αντώνης Κουρουτάκης και ο Dr. Markus Kahles του Πανεπιστημίου του Würzburg.
  • Τον αμέσως επόμενο χρόνο και υπό το πρίσμα των επίκαιρων εξελίξεων, διοργανώθηκε στο Πανεπιστήμιο του Τρίερ  Summerschool με θέμα “Brexit-Now What?”, το οποίο διήρκησε από την 25.9 έως την 29.9.2017. Στo συγκεκριμένο συνέδριο, που συμμετείχαν αρκετοί Γερμανοί και Έλληνες φοιτητές, πραγματοποιήθηκαν ενδιαφέρουσες ανακοινώσεις από τον Καθηγητή Ε. Hofmann, τον Καθηγητή Κ. Γώγο, την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Λ. Παπαδοπούλου, τον Καθηγητή M. Thiel του Πανεπιστημίου του Düsseldorf, τον Καθηγητή G. Von Wangenheim του Πανεπιστημίου του Kassel και την Dr. Β. Reese .
  • Οι συμμετέχοντες φοιτητές είχαν την ευκαιρία να εμβαθύνουν πάνω στα ζητήματα που προηγουμένως είχαν αναπτυχθεί στο Summerschool την 13.10.2017, όταν τα δύο Πανεπιστήμια οργάνωσαν ημερίδα στη Νομική Σχολή ΑΠΘ με στόχο να αναδειχθεί ένα εξαιρετικά επίκαιρο ζήτημα, που προσέλκυσε το έντονο ενδιαφέρον των φοιτητών και των δύο Σχολών: “Das Brexit-Referendum und seine Folgen für die EU und Ihre Mitgliedstaaten”. Τη διοργάνωση τίμησαν με την παρουσία και τις διαλέξεις τους, μεταξύ άλλων, οι: Καθηγητής και πρώην Πρόεδρος ΔΕΕ Β. Σκουρής, ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου της Χαϊδελβέργης W. Kahl, ο Καθηγητής Κ. Γώγος, ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου της Βασιλείας B. S. Frey, η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Λ. Παπαδοπούλου, ο Assistant Professor Αντώνης Κουρουτάκης, η Assistant Professor του Πανεπιστημίου του Μάαστριχτ Α. Αθανασιάδου και ο Dr. M. W. Gehring του Πανεπιστημίου του Αμβούργου.
  • Την 3.5.2018 έλαβε χώρα στο Πανεπιστήμιο του Τρίερ ημερίδα (workshop) με θέμα "Staatsverschuldung als Demokratieproblem“ στην οποία έλαβαν μέρος φοιτητές της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ και του Πανεπιστημίου του Τρίερ. Ομιλίες έδωσαν οι H. Tappe, Καθηγητής Πανεπιστημίου του Τρίερ, A. Prinz Καθηγητής του Πανεπιστημίου του Münster, C. Bauer, K. von Lewinski του Πανεπιστημίου του Passau, Καθηγητής Πανεπιστημίου του Τρίερ,  Λ. Παπαδοπούλου  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Α. Σαββαΐδου Επίκουρη Καθηγήτρια Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και οι Priv.-Doz. Dr. A. Thiele και Dr. K. Schönhärl. Τις συζητήσεις συντόνισαν ο Καθηγητής Ε. Hofmann, ο Καθηγητής Κ. Γώγος, και η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Λ. Παπαδοπούλου.
  • Τέλος, από την 18.9 έως την 21.9.2018 έλαβε χώρα Summerschool στη Νομική Σχολή ΑΠΘ επικεντρώνοντας σε ένα ακόμη σύγχρονο και, σχετικά ανεξερεύνητο, για τα ελληνικά, ιδίως, δεδομένα θέμα: “Europäische Steuerung der Wirtschafts- und Währungspolitik als Demokratieproblem”. Οι διαλέξεις παραδόθηκαν από τον Καθηγητή Κ. Γώγο, την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Λ. Παπαδοπούλου, τον Καθηγητή του Πανεπιστημίου του Τρίερ H. Tappe, την Επίκουρη Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής ΑΠΘ Α. Σαββαΐδου, τον Επιστημονικό Συνεργάτη του Πανεπιστημίου του Τρίερ Dr. C. Wehmhörner και τον Dr. Μιχάλη Ιωαννίδη, Ερευνητή του Ινστιτούτου Max Planck.

Η πρώτη ενασχόληση των συμμετεχόντων με το ζήτημα του Summerschool 2018 έγινε μερικούς μήνες νωρίτερα, στην ημερίδα που διοργανώθηκε –στο πλαίσιο της συνεργασίας των δύο Σχολών- στο Πανεπιστήμιο του Trier (“Staatsverschuldung als Demokratieproblem”), όπου και δόθηκαν διαλέξεις από αρκετούς Γερμανούς και Έλληνες Καθηγητές, μεταξύ των οποίων ο Καθηγητής Κ. Γώγος, η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Λ. Παπαδοπούλου και η Επίκουρη Καθηγήτρια Α. Σαββαΐδου.
Για τη διοργάνωση του Summerschool του 2018 ακολουθήθηκε η επιτυχημένη πρακτική των προηγούμενων ετών, χωρίς, ωστόσο, να λείψει μία καινοτομία (για τα δεδομένα της συνεργασίας): μία ολόκληρη συνεδρία (η απογευματινή συνεδρία της 19.09) αφιερώθηκε σε υποψήφιους διδάκτορες των δύο Νομικών Σχολών, ώστε να έχουν την δυνατότητα να αναπτύξουν τους επιστημονικούς τους προβληματισμούς στο πλαίσιο ενός γόνιμου διαλόγου με τους συναδέλφους τους (Doktorandenkolloquium).    
Η συνεργασία μεταξύ των δύο Σχολών έχει στεφθεί, έως σήμερα, με απόλυτη επιτυχία σε όλα τα επίπεδα – για τον λόγο αυτό και «επιβραβεύεται» με το έντονο ενδιαφέρον των Ελλήνων και Γερμανών φοιτητών.
Είναι σαφές ότι όλοι οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να εμβαθύνουν σε δύσκολα νομικά ζητήματα που βρίσκονται στον πυρήνα του επιστημονικού ενδιαφέροντος διεθνώς. Παράλληλα, τα συμπεράσματα των συνεδρίων και των ημερίδων καταφέρνουν να συνοψίσουν τους ποικίλους προβληματισμούς και να αποτελέσουν εναύσματα σκέψης και έρευνας.