Πανεπιστήμιο Κύπρου

Η Συμφωνία για ακαδημαϊκή συνεργασία στον τομέα της διδασκαλίας και της έρευνας σε διαφορετικούς τομείς κοινού ενδιαφέροντος μεταξύ του Τμήματος Νομικής, και ήδη Νομικής Σχολής, του Α.Π.Θ. και του Πανεπιστημίου Κύπρου είχε υπογραφεί από τα αρμόδια όργανα των δύο πανεπιστημίων αρχικά το 1996 και το 2015 ανανεώθηκε για μία ακόμη τριετία.
Η σύμβαση προβλέπει μεταξύ άλλων την ανταλλαγή επιστημονικού υλικού, δημοσιεύσεων και εν γένει πληροφοριών μεταξύ των δύο πανεπιστημίων, καθώς και αμοιβαίες επισκέψεις μελών των Σχολών. Επίσης, προβλέπεται η υλοποίηση κοινών ερευνητικών προγραμμάτων, επιστημονικών συνεδρίων και δημοσιεύσεων.
Στο πλαίσιο της συνεργασίας έλαβαν χώρα οι παρακάτω δράσεις:

  1. 8/3/2010-14/10/2010: η μετάβαση του καθηγητή του Τομέα Παιδαγωγικής κου Δημητρίου Μαυροσκούφη, ο οποίος στο διάστημα της παραμονής του, παράλληλα με την ενασχόλησή του με το ερευνητικό του έργο έδωσε και τέσσερις (4) διαλέξεις: α) «Ιστορική αφήγηση και σχολική Ιστορία: κακός δαίμονας της διδασκαλίας ή δημιουργός κινήτρων μάθησης;», β) «Ο κόσμος των πηγών στο μάθημα της Ιστορίας: από την τεκμηριωτική παράδοση στην πολυπρισματική λειτουργία», γ) «Εναλλακτική Ιστορία: έχει θέση το «αν» στην ιστορική εκπαίδευση;» και δ) «Σύγχρονες τάσεις στη Διδακτική Μεθοδολογία της Ιστορίας».
  2. 24/9/2011-30/11/2011: η μετάβαση της καθηγήτριας του Τομέα Φιλοσοφίας κας Αλεξάνδρας Δεληγιώργη, η οποία έδωσε διάλεξη με τίτλο «Perspectivism and the Nitzschean Hermeneutical Turn of Philosophy».
  3. 24/11/2013-1/12/2013: η μετάβαση της αναπλ. Καθηγήτριας του Τομέα Φιλοσοφίας κας Ελένης Καλοκαιρινού, η οποία έδωσε δύο διαλέξεις: α) «Η ηθική των τεχνικών της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής», β) «Ο κοινωνικο-πολιτικός χαρακτήρας της φιλίας στον Αριστοτέλη».