«Ιατρικές πράξεις: Νομικά και Ηθικά ζητήματα στην αρχή και στο τέλος της ζωής» 10-11 Μαΐου 2019

Στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης ΚΕΔΙΒΙΜ του ΑΠΘ, η Νομική Σχολή, και ειδικότερα το Εργαστήριο Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής που λειτουργεί στη Σχολή, σε συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου οργανώνουν επιμορφωτικό σεμινάριό με γενικό τίτλο: «Ιατρικές πράξεις: Νομικά και Ηθικά ζητήματα στην αρχή και στο τέλος της ζωής»

Πρόκειται για ένα σεμινάριο είκοσι ωρών, το οποίο στηρίζεται κατά βάση σε ανάλυση υποθέσεων (case study) και στη διάρκεια του οποίου θα αναλυθούν θεματικές ενότητες όπως :

Η αρχή της ζωής στην ιατρική / Εισαγωγή στην Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή (ΙΥΑ): η διάσταση της υπογονιμότητας και οι προκλήσεις από τις νέες εξελίξεις στην ΙΥΑ / Νομικά ζητήματα σχετιζόμενα με την ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή: νομική φύση γεννητικού υλικού, όρια ηλικίας γονέων, ιατρικοί έλεγχοι δοτών, αριθμός μεταφερομένων εμβρύων, παρένθετη μητρότητα, προεμφυτευτική διάγνωση / Σωματική βλάβη της γυναίκας στο πλαίσιο της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, Νομολογία ΕΔΔΑ σχετική με την ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή / Προγεννητικός έλεγχος: Ευθύνη του γιατρού σε περίπτωση εσφαλμένης διάγνωσης / Διακοπή της κύησης – Διάκριση εμβρύου-ανθρώπου / Διαφήμιση μέσων ή υπηρεσιών διακοπής της κύησης / Εσφαλμένοι χειρισμοί των γιατρών κατά τη διάρκεια του τοκετού / Πότε παύει να υπάρχει ο άνθρωπος (ιατρική, ηθική και νομική προσέγγιση) / Δικαίωμα στο θάνατο; Η σημασία των επιλογών του ασθενούς στο τέλος της ζωής / Ενεργητική ευθανασία: Ιατρική, ηθική και νομική προσέγγιση / Παθητική ευθανασία. Η υποχρέωση των γιατρών να λαμβάνουν μέτρα παράτασης της ζωής: περιεχόμενο και όρια / «Ευθανασία» νεογνών / Ζητήματα συναίνεσης σε ιατρικές πράξεις σε ασθενείς σε κώμα /Διαθήκες ζωής

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο της Κρήτης στην αίθουσα Αριάδνη-Κελάρι του ξενοδοχείου Capsis Astoria την Παρασκευή 29.03.2019 ώρες 15.30 – 20.30 και το Σάββατο 30.03.2019 ώρες 9.00 – 14.00 και 15.00 – 20.00.

Διδάσκουν καθηγητές της Νομικής και της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ και επιστημονικοί συνεργάτες.

Στους συμμετέχοντες χορηγείται βεβαίωση συμμετοχής και πιστοποιητικό επιμόρφωσης με την προϋπόθεση της παρακολούθησης του συνόλου των 20 ωρών κατόπιν επιτυχούς αξιολόγησης.

Μπορείτε να δείτε εδώ το αναλυτικό πρόγραμμα του σεμιναρίου.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 25.01.2019 έως 28.03.2019 και μόνο ηλεκτρονικά.

Δηλώσεις συμμετοχής εδώ.