Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ)

Η Νομική Σχολή έχει υπογράψει Μνημόνιο Συνεργασίας με την ΕΕΔΑ.