Νομική Σχολή Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Η Νομική Σχολή ΑΠΘ σε συνεργασία με τη Νομική Σχολή ΔΠΘ οργάνωσαν πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο"