Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή στο κοινό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο: "Ευρωπαϊκό και Συγκριτικό Κοινωνικό Δίκαιο" για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Επισυνάπτεται η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή στο κοινό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο: "Ευρωπαϊκό και Συγκριτικό Κοινωνικό Δίκαιο" για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Περίοδος υποβολής των δικαιολογητικών: 7-27 Μαρτίου 2019.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του προγράμματος http://mdsec.law.auth.gr/