Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις πρακτικής άσκησης

Προκήρυξη θέσεων μη αμειβόμενης πρακτικής άσκησης στην Μονάδα Έρευνας "Ευρωπαϊκές Πολιτικές και Δημοκρατία" του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος. Περισσότερες λεπτομέρειες στην διεύθυνση http://eupoldem.org/calls/. Όσοι επιθυμούν να καταθέσουν αίτηση, παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμά στο email eupoldem@gmail.com έως 27 Μαρτίου του 2019 καθώς. Οι συνεντεύξεις θα διεξαχθούν 29 Μαρτίου 2019 17.00 - 21.00.

Συνημμένα αρχεία: