ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΔΙΩΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΣΑ
1 Εργατικό Δίκαιο Παγκοσμιοποίηση και ο ρόλος των διεθνών και υπερεθνικών οργανισμών:ΟΙΤ,Συμβούλιο της Ευρώπης,ΕΕ Χ.Δεληγιάννη Τρίτη 1.10.2019 8-10μμ 7
2 Οι μεγάλοι σταθμοί της κοινωνικής πολιτικής της ΕΕ και η αποτελεσματικότητα του νομοθετικού έργου της ΕΕ Χ.Δεληγιάννη Τρίτη 8.10.2019 8-10μμ 7
3 Τα κοινωνικά δικαιώματα στην ΕΣΔΑ,στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη και στο Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ

Χ .Δεληγιάννη

A-M. Kώνστα

Τρίτη 15.10.2019 8-10μμ 7
4 Η αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας εργαζομένων ως ειδικότερη έκφραση της ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων Δ.Λέντζης Τρίτη 22.10.2019 8-10μμ 7
5 Ισότητα και μη διάκριση στο δίκαιο της ΕΕ και σε άλλα  νομικά συστήματα (ΕΣΔΑ,ΟΗΕ,ΔΟΕ,Συμβούλιο της Ευρώπης ΕΕ).

Χ.Δεληγιάννη

Α.Μ.Κώνστα

Τρίτη 29.10.2019 8-10μμ 7
6 Η αρχή της ισότητας των φύλων στο δίκαιο της ΕΕ Α.Γκιζάρη Τρίτη 5.11.2019 8-10μμ 7
7 Μη τυπικές μορφές απασχόλησης και χρόνος εργασίας στο δίκαιιο της ΕΕ Δ.Ζερδελής/Σιδέρης Τρίτη 12.11.2019 8-10μμ 7
8 Αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων:Οδηγίες 98/59,2001/23 και 80/97 για τις ομαδικές απολύσεις, τη μεταβίβαση των επιχειρήσεων και την αφερεγγυότητα του εργοδότη Δ.Ζερδελής/Σιδέρης Τρίτη 19.11.2018 8-10μμ 7
9 Το συλλογικό εργατικό δίκαιο της ΕΕ:συνδικαλιστικά δικαιώματα και οικονομικές ελευθερίες.Υποθέσεις Albany,Viking/Laval/Anti Viking etc Α.Γκιζάρη Τρίτη 26.11.2019 8-10μμ 7
10 Το συλλογικό εργατικό δίκαιο της ΕΕ:Πληροφόρηση, διαβούλευση και συμμετοχή των εργαζομένων στην επιχείρηση

Χ.Δεληγιάννη

Α.Μ.Κώνστα

Τρίτη 3.12.2019 8-10μμ 7
11 Ο συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας(Κανονισμός 883/2004)

Χ.Δεληγιάννη

Α.Μ.Κώνστα

Τρίτη 10.12.2019 8-10μμ 7
12 Η εναρμόνιση των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας και η ανοικτή μέθοδος συντονισμού Α.Στεργίου Τρίτη 17.12.2019 8-10μμ 7

 

 

 

Συντονίστρια : Χριστίνα Δεληγιάννη-Δημητράκου

Βοηθήματα: Corpus με υποδείξεις βιβλίων, μελετών και δικαστικών αποφάσεων.

Έναρξη παραδόσεων: Τρίτη 1.10.2019

Κωδικός: 
ΔΣ 2
ECTS: 
4.00
Ώρες: 
2
κάθε εβδομάδα
Επίπεδο Σπουδών: 
Προπτυχιακό
Ακαδημαϊκό έτος : 
2019-2020
Είδος Μαθήματος: 
Διακλαδικά Σεμινάρια
Εξάμηνο Προπτυχιακού: 
Ε
Περίοδος: 
Χειμερινή
Ημέρες και ώρες διδασκαλίας: 
ΤΡΙΤΗ 8-10μμ
Αίθουσα διδασκαλίας: 
7
Τομέας: 
Τομέας Διεθνών Σπουδών