Τομέας Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου