Τομέας Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου

Διευθυντής Τομέα

Κυριαζόπουλος Κυριάκος, επίκουρος καθηγητής

 

Γραμματέας Τομέα

Αλεξία Παπάζη

4ος όροφος, γραφείο 406

Τηλ: 2310 996608

email: alpapazi@law.auth.gr

Ανακοινώσεις Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου

Σελίδες