Τομέας Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης

Διευθύντρια Τομέα

Καμτσίδου Ιφιγένεια, αναπληρώτρια καθηγήτρια

 

Γραμματέας Τομέα

Ελένη Τοπαλίδου

2ος όροφος, γραφείο 207

Τηλ: 2310 997139

email: etopalid@law.auth.gr

Ανακοινώσεις Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών

Σελίδες