Διαμαντόπουλος Γεώργιος

Καθηγητής
Γραφείο: 
411A
Τηλέφωνο: 
2310 991607
Ώρες συνεργασίας: 
Τρίτη 17:00-18:00 Τετάρτη 08:30-09:30
Τομέας: 
Τομέας Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου
Γνωστικό Αντικείμενο: 

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΦΕΚ  1254/9-12-2015 τ.Γ'

Βιογραφικό Σημείωμα: