Κλαβανίδου Δέσποινα

Καθηγήτρια
Γραφείο: 
413
Τηλέφωνο: 
2310 996566
Ώρες συνεργασίας: 
Τρίτη 12.00-14.00
Τομέας: 
Τομέας Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου
Γνωστικό Αντικείμενο: 

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΦΕΚ 170/4-3-2010 τΓ'

Βιογραφικό Σημείωμα: