Κορνηλάκης Άγγελος

Αναπληρωτής Καθηγητής
Γραφείο: 
413
Τηλέφωνο: 
2310 996445
Ώρες συνεργασίας: 
Δευτέρα 12:00 – 14:00
Τομέας: 
Τομέας Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου
Γνωστικό Αντικείμενο: 

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΦΕΚ 308/8-4-2015 τ. ΝΠΔΔ

 

Βιογραφικό Σημείωμα: