Κοτζάμπαση Αθηνά

Καθηγήτρια
Γραφείο: 
405
Τηλέφωνο: 
2310 996568
Ώρες συνεργασίας: 
Τετάρτη 12.00-14.00
Τομέας: 
Τομέας Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου
Γνωστικό Αντικείμενο: 

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΦΕΚ 325/15-3-2013 τΓ

 

Βιογραφικό Σημείωμα: