Κουμάνης Σταμάτης

Επίκουρος Καθηγητής
Γραφείο: 
214
Τηλέφωνο: 
2310 996522
Ώρες συνεργασίας: 
Πέμπτη 16.00-18.00
Τομέας: 
Τομέας Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου
Γνωστικό Αντικείμενο: 

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΦΕΚ 1254/9-12-2015 τ.Γ'

 

Βιογραφικό Σημείωμα: