Κουμάνης Σταμάτης

Επίκουρος Καθηγητής
Γραφείο: 
214
Τηλέφωνο: 
2310 996522
Ώρες συνεργασίας: 
Δευτέρα 16.00-18.00
Τομέας: 
Τομέας Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου
Γνωστικό Αντικείμενο: 

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΦΕΚ 1595/17-9-2019 τ. Γ΄

Βιογραφικό Σημείωμα: