Πίψου Λήδα-Μαρία

Καθηγήτρια
Γραφείο: 
404
Τηλέφωνο: 
2310 996564
Ώρες συνεργασίας: 
Παρασκευή,12:00-14:00
Τομέας: 
Τομέας Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου
Γνωστικό Αντικείμενο: 

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΦΕΚ 595/25-8-2011 τΓ'

Βιογραφικό Σημείωμα: