Πίψου Λήδα-Μαρία

Καθηγήτρια
Γραφείο: 
404
Τηλέφωνο: 
2310 996564
Ώρες συνεργασίας: 
Τετάρτη,12:00-14:00
Τομέας: 
Τομέας Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου
Γνωστικό Αντικείμενο: 

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΦΕΚ 595/25-8-2011 τΓ

 

Βιογραφικό Σημείωμα: