Ποδηματά Ευαγγελία

Καθηγήτρια
Γραφείο: 
411
Τηλέφωνο: 
2310 996556
Ώρες συνεργασίας: 
Πέμπτη 10.00-12.00
Τομέας: 
Τομέας Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου
Γνωστικό Αντικείμενο: 

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΦΕΚ 821/13-8-2012 τΓ

Βιογραφικό Σημείωμα: