Σιδέρης Δημήτριος

Επίκουρος Καθηγητής
Γραφείο: 
402
Τηλέφωνο: 
2310 996442
Ώρες συνεργασίας: 
Δευτέρα 17:00-18:00 Τρίτη 17:00-18:00
Τομέας: 
Τομέας Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου
Γνωστικό Αντικείμενο: 

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΦΕΚ 2188/20-11-2019 τ. Γ΄

Βιογραφικό Σημείωμα: